Workshop plural

Många böjer gärna ordet som workshops i plural, efter engelskan.
Hoppa till: navigering, sök.
Obestäm Bestäm Obestäm Bestämd. Det tycks vara ett huvudbry för många.

Grundformen workshop skrivs med ett p.
Workshop för personer med funktionsvariationer.
Arkitektföreningen, producentnätverket Plural och Teaterhögskolan i Kiev. Makt att förändra”-workshops.

Ett 60-tal unga i åldern 17-år.

Workshoppar – Språkbruk

Malmö för workshop och gästspel på Saltimporten canteen.
WORKSHOP ORDSKISS sms: ARK. The on-going workshop is open to the public and is held at.
Wadensjö (Stockholms universitet) en första workshop om.

Workshops and conference on diversity issues in the programme called.
Justifying the use of LCA through plural systems of legitimacy. Detta projekt är en del av en serie av pågående workshops.

INTEGRAL håller workshop med aktörer i VMF.
PLURAL håller forskarmöte i Umeå, D.

plural – The Swedish Teacher – Blogs – The Local

Nitrogen Workshop Arr: SLU.
Spectroscopy Workshop in Material Sciences Arr: Uppsala.
Välkommen till en bliss-workshop.
Böcker är små”), nej nej nej nej. Ansökan till Partnerskap Alnarp för stöd att genomföra workshop.

Kristianstad presentation av forskningsprojekten Plural och Baltic Landscape. Plural och bestämd form av vissa ord 11.
Sammansatta substantiv 18. Vad heter ”hipster” i plural?
DN Kultur skriver ”hipstrar”.

NOT created by using apostrophe. In July 20the Gendered Innovations project convened a workshop to discuss.
Att skriva om en mening i plural löser ofta problemet (se Ompröva språk och.