Vatten fran egen brunn

Testa dricksvattnet från egen brunn.
Socialstyrelsen tagit initiativ till den.
Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker.

Därför är det viktigt att man regelbundet tar prov på sitt.

Råd om egen brunn – Livsmedelsverket

Dricksvatten, att anlägga brunn – råd om hur du går tillväga skriven av SGU och.

Egen brunn innebär att du själv måste hålla koll på dricksvattnet och sköta om. Här tar vi upp en del av de problem. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel.

Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika.

Egen brunn – Växjö kommun

Var därför noggrann när du ska anlägga en ny brunn och anlita en seriös.

Varför skall jag kontrollera mitt brunnsvatten?
Vatten är viktigt och många får sitt vatten från egen brunn.
Möjligheterna för dig att få tjänligt vatten från egen brunn är oftast goda.
Vatten – ett av våra viktigaste livsmedel.

Bor man på landet får man oftast sitt dricksvatten från egen brunn.
Eller på att bara ha tillgång till kallvatten? När du kontrollerar dricksvattnet ska du alltid anlita ett ackrediterat. Olika typer av vattenrening.

Den som har kommunalt vatten kan.

Brunnar och dricksvatten – SGU

Har fastigheten egen brunn och/eller eget avlopp?
Fråga dessutom om vattnet nyligen har analyserats.
Annars kan du be att få det.

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska.
Sverige hämtar sitt vatten från. För dig som har egen brunn sker ingen provtagning om du inte. På landsbygden har de flesta vatten från egen brunn.

Provtagning av vatten i enskild brunn.
Du ta prov och låta göra mikrobiologiska. Använder ert hushåll dricksvatten från egen brunn?
Om inte är det hög tid att göra så nu.

Information till dig som har egen brunn.
Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika.