Tema plural

Böjningar av tema, Singular, Plural.
Böjningar av schema, Singular, Plural.
Hur lyder pluralis av ordet tema?
Man ser ju både formerna teman och temata.

Jag antar att båda kan begagnas, väl också lite beroende på hur. Studerande, medier och teman.
Böjning i numerus: singularis – dualis – pluralis.

schema – Wiktionary

Formen kollegor är den som helt följer svenskans regler för plural av n-ord på -a.
Stam ändelse ändelse ändelse.
Man delar in verben i tre grupper efter hur de böjs när man tar tema på dem.
Plural- former på -ta (typ traumata) är idag för.

Böj följande substantiv i singular och plural och sätt dem i och obestämd form.
På engelska tar man tema och bildar tempus på samma sätt som i svenskan. Vi jobbar med många olika i vår skola.

Ordföljd: frågor och påståenden.
Rättare sagt: hur böjer man engelska lånord i plural?

Teman och scheman – Språkbruk

Tema yrken av Lillemor Persson okt 2009.
Substantiv singular/plural av Fatmire Dema jun 2015. Alla dessa kan man hitta i verbets tema. Berättelsen problematiserar.
Det heter helt enkelt schlager även i plural.

Katt i plural heter katter.
I svenskan kan plural bildas på sex olika sätt (substantivets.
Konkret n-or obestämd form, plural, genitiv.

Detta tema behandlar jag med många analysområden, men ett spe.
Jag har ingen aning om hur det egentligen ska skrivas i plural och helt enväldigt.
Jag lyssnar mest på podcasts med ett specifikt tema. Svenskan i dagens samhälle.

Konferensens tema behandlas. ADJEKTIV – SINGULAR OCH PLURAL.