Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning kan vara ett sådan handling.
Krav: dB horisontell, dB vertikal och diagonal ritning).
Antal hus Antal lägenheter. En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar.

Här hittar du därför en utförlig, generell monteringsanvisning för våra. Hänvisning till Dnr bygglov.
Bärförmåga, stadga och beständighet. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL.

Bilaga till bygglovansökan.

Att upprätta tekniska beskrivningar med AMA – Byggvärlden

Mall för teknisk beskrivning till.
Tel vx 0491-20 fax 0491-29 bg 855-3307. Här kan du ta del av den tekniska beskrivningen och bilagorna som hör till.
Gävle 8Gävle Besöksadress Kyrkogatan 22.
Dokumentsamling – teknisk.

När du klickar på filnamnet öppnas en bild i ett separat fönster. Byggnad (intern beteckning).
Servisventilerna sitter utanför husets vägg och skyddas av en kåpa.

Teknisk beskrivning av en gasfjäder.

TEKNISK BESKRIVNING – BILAGA TILL BYGGANMÄLAN

Bågbottenstycke försett med glasningsskena i. Avvikelser kan förekomma.
Stomme: Betong och stålstomme.
Grundläggning: Betongplatta på packad. Byggnadsverkslagen (BVL) SFS 1994:8§. Krävs vid projekt som kräver teknisktsamråd.

PDF viewer may not be able to display this type of. Denna information beskrivs i bygglovansökan. Platsgjuten pålad betongplatta på mark.
Stomme av betong samt stålpelare enligt upprättade konstruktionsritningar. Beskrivning skickas till: Borlänge kommun.

Bygg- och kartkontoret e-post. Teknisk beskrivning Ekman.