Sturko skans

Sturkö Skolans Föräldraråd.
Chans att påverka kollektivtrafiken på, till och från Sturkö.
Projekt: Sturkö-Tjurkö skansar.
Skansar blir intressanta besöksmål.
Sturkö och Tjurkö skansar samt batterivärn.

Sturkö Hamnfest 27/11-1 Föreningsfest 19-01.
Befästningsverk/Fortification/.
Företag/Business/Unternehmen.

Skans –

Kl 19-Sturkö Skans tor – 11/HaSSLÖfEStIVaLEN 2015.
Sön 12/HaNtVErkSdag på tJUrkÖ.
Steimetzwerkstatt Tjurkö.
Marinens kust – och skärgårdsråd samt med Tjurkö PRO och Sturkö.
Tjurkö skans och batterivärn Djupasund.

Ett stort antal fasta värn. Sturkö, Ronnenabben – Kitt-Olanabb.
Mätstation med teodolittorn.
Tjurkö Skans var jag på i somras, de hade då öppnat samt fixat till, tror.

Skärgårdskarta 20- Visit Karlskrona

Sturkö på väg ut mot Tjurkö men där har. KA Tallona av Sturkö, Per Fredriksson, m.fl.
Tillbyggd med förlig skans för man. Fiskefartyget KA 3VINGAFORS, hemmahörande på Sturkö.

Danviks hospital och Sicklaö. Karlskrona ypperliga hamn vid den stora fjär som utåt omgifves af Sturkö.
Den 8:e augusti medverkade RPG:s båda körer vid helgmålsbönen i Sturkö kyrka.
Sturkö som salubjudits p i torget.
Namn, Antal, Förekommande stavningsvarianter.

Sensson (4) Sernesson (1) Sernsson (1) Suænsson (3) Suends (12) Suendsen.