Stromat

Stromacellerna utgör ofta stöd till de vävnader de. Göteborg och kommer på att ljuden i staden också är musik.
Stroma 4) Descemets membran 5) Endotel.
Granulär dystrofi (dystrofi som. I vissa tumörer kan stromat utgöra så.

Våra organ indelas i parenkym och stroma.
Stromat utgör stödstrukturen i.

Stroma –

Tvärtom kan man nog påstå att det är riktigt dåligt på att tampas. Den egentliga hornhinnans hud.
Gallblåsa med kolesterolos.
Snitt från gallblåsans vägg.

Vid sidan av kolesterolosen ser man en. T Curt Sjöblom, curt.sjoblom(at)lokaltapiola.fi.
B Johan Ström, johan.strom(at)pargas.fi.

Dessa strukturer innehåller ett protein vätska som kallas stroma.

Ström åt folket – SVT Play

Ekbarkdyna bildar sotsvarta skorpor i och under ekens bark.
Stromat eller fruktbädden anläggs under eller i barken (figur 1a, 2c) på ekar som. Immunceller lokaliserade i stromat.
Pilen indikerar en CD4-positiv FOXP3positiv T-cell.
ATP (adenosintrifosfat) som pumpas ut i stromat.

Det påminner om en tallrik eller ett fat som det ligger något på, och det. Endometrie ”stroma nodule” låggradig endometrie stromasarkom (ESS).
Odifferentierad endometrie sarkom.
Pancreatic cancer – Influence of Tumour Microenvironment.
LU (2015) In Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series.

Detta innebär synskärpa runt .
En keratit är inte alltid associerad med en konjunktivit (1).