Somnproblem

Ungefär var tionde person får svårare. Sömnproblem behöver inte vara svåra att komma tillrätta med.
Du får praktiska och enkla tips på vad du kan göra om du har. Tipsen och hjälpen du kan läsa. Problemen kan bestå i att det blir för.

Sömnsvårigheter hos barn är mycket vanliga.
Om sömn och sömnproblem de första levnadsåren.
Du som vuxen behöver 6-timmar sömn per natt.
Ofta på grund av tankar eller stress.

Praktiska tips när du har svårt att sova – Sömn och sömnproblem

Att sova dåligt några nätter är. Men hos unga kvinnor, mellan 16-år, har problemen ökat. Man kan få svårt att sova under en period.

Att ha svårt att sova är allt vanligare, även bland barn.
Strålning från trådlös teknik eller lågfrekventa fält från elledningar. För dig som upplever sömnproblem har vi öronproppar och. Sömnproblem, insomnia och andra sömnrubbningar påverkar hälsan.
Stress har stor inverkan på det här genom att.

En annan studie ger internetbehandling till personer som samtidigt lider. Problemet är vanligast bland gymnasielärare, där 47.

Har du sömnproblem? Sömntest hos Careit

För att få balans i tillvaron behöver du tid för pauser, vila och återhämtning.
Sömnen är den ultimata återhämtningen.
Inom psykiatrin kallas sömnlöshet för insomni.

Sömnproblem kostar miljarder.
Vi är allt fler som får problem med sömnen.
Men kvinnorna ligger på en högre nivå.
Störd sömn problem att ta på allvar. Vad: Akupunktur mot sömn problem.

Det är viktigt att lyssna och känna in sin egen kropps behov.
Psykologifabrikens bloggPoster taggade sömnproblem.
Vad händer om du inte sover en natt?
Forskningen visar att kvinnor som kommit.