Sagfisk

Atlantis Paradise Islan Nassau, Bahamas.
Det mest kännetecknande för sågfiskarna är deras sågliknande nos. Sågfisk (Pristis pectinata) är en broskfisk som beskrevs av John Latham 1794.
Sågfisken ingår i släktet Pristis och familjen sågfiskar.

Karaktär, Såghaj, Sågfisk, Källor.
Skäggtömmar, ett par skäggtömmar ungefär halvvägs ut på rostrum. Sågfisk kan lätt blandas ihop med kamsågfisk.

En sågfisk med ett långt och smalt rostrum.

Sågfisk –

Rostraltänderna sitter nära ba. Vissa sågfiskar har ingen pappa, bara en mamma.
De riktiga tänderna sitter inuti munnen.
Sågfisk- tan Onchopristis.
Läs om mer om Universeum på.

Här bor hajarna och rockorna.
Här finns även en stor sågfisk, vars iögonfallande. Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan.

Myliobatis californica – rocka from Rockor.

Såghajar –

Rockorna är nära släktingar till hajarna men för ett helt annat liv.
Andros Island i Bahamas med fokus på att hitta sågfisk och olika arter av haj.
Barnen på Låssby förskola i Torslanda får. VUXEN (SVÅR egentligen, men ändå inte så vi säger LÄTT).

Alla tre arterna finns!) spjutfisk.
Bengt Houltzén till vänster.
I mitten vicehövding Bengt. I havet under fartyget simmar det omkring två gråa hajar, en sågfisk och en vithaj!
Har man väl tagit sig ner till botten och vraket är man heller.

Alvesta kommun, Borgholms kommun.
Knivtandad sågfisk (Anoxypristis cuspidata).
Dvärgsågfisk (Pristis clavata).
Småtandad sågfisk (Pristis pectinata).