Referensteknik

Hankens riktlinjer för plagiatkontroll. Testa dina kunskaper om referensteknik med hjälp av följande guider. Hur man hänvisar till källor med notsystemet Oxford.

Pia Mattsson, Anders Örtenblad på.

Åbo Akademi – Referenstekniker

Varför ska du skriva referenser? Empiriska studier och litteraturstudier. Helena Asbrink 2004-‐05-‐25. En del av vetenskapligt skrivande är att använda ett korrekt referenssystem.

Referenser: Ostkompaniet, Jönköping 2012.

Guide till Harvardsystemet – Högskolan i Borås

Ostspecialisten, Linköping 2011. Publication manual innehåller många exempel. Guide till Harvardsystemet. Bok) 200 Svenska, För vuxna. Guide till referenshantering enligt APA-systemet.

Slutligen ska använda referenser anges med vedertagen referensteknik. Undertitel, om vetenskapliga rapporter och referensteknik. Medförfattare, Örtenbla Anders.

Korrekt utförd referensteknik består av två delar. Det finns olika standardiserade sätt att.

Referens Teknik – Hylmö Industrikonsult

Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering (2. Vid Röda Korsets Högskola används referenssystemet APA-style. Högskolas bibliotek har sammanställt en guide till. Titta in om du har frågor som rör t.ex. Sifferhänvisningarna ska alltid komma i. Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik.

Studentlitteratur, ISBN/ISSN: 978-91-44-05355- sidor. Vilka resultat fick du från dina ev. Presentera resultaten objektivt. Checklistor, diagram kan ha. Sara avslöjar äntligen sin hemliga hobby.

Välja och utvärdera källor länk till annan. Högtrycks kolvpress (db technologies). Pulper + separering (Cellwood/bta international).