Radon i vatten

En radonhalt i vattnet av 0Bq/l beräknas bidra. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket.
De talar om hur hög halten av radon som mest får vara i inomhusluft och vatten.

Om den är högre än rikt- eller gränsvärdet kan den som äger bostaden bli.

Radon i vatten – Strålsäkerhetsmyndigheten

Risken för radon i vatten är störst i borrade brunnar.

Nej, det är inte farligt för er son att vistas i huset eller dricka vattnet. Livsmedelsverket införde 19gränsvärden för radon i vatten från all.
Radon är en färg- och luktlös gas.

Några exempel på sådan berggrund är alunskiffer, pegmatit.

Radon i inomhusmiljö — Folkhälsomyndigheten

Radon är en ädelgas som kommer från uran Radium -226.

Radon i vatten påverkar människan på två. Ett enkelt sätt att minska radonhalten i vattnet är avluftning. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket.
Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet.

Gasen avger radioaktiv strålning som har. Produkt/antal, Pris per mätpaket inkl.
Mätpaket för radon i vatten, 2-st.
I Ovanåkers kommun är det relativt vanligt att man har radon i sitt.

Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten.

Gör brunnen radonfri – Vi i Villa

Djupborrade brunnar kan ge vatten med hög. Rn-2och Ra-2i vatten från grupp enskilda brunnar.
Ord- och begreppsförklaringar.
Problem med radon från vatten är vanligt vid grävda eller borrade brunnar.

Hur gör jag för att få bort det?
Radon är en radioaktiv gas som ökar risken för lungcancer.
Radon i vatten kan avlägsnas genom luftning. För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk att ha förhöjda radonhalter.

I kommunala vattnet finns inget radon.
Radon är en ädelgas som sönderfaller till flera andra ämnen, så kallade.
Bor man i ett hus med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger.

Mätning av radonhalten i vatten och mark har ett liknande förfarande.