Otjanligt vatten

Sämst dricksvatten fanns i grävda brunnar, där nästan procent var otjänliga.
Jonsere Kåhög och andra samhällen i. Till exempel pH-värde, järn, mangan, kalk, radon, bakterier m.m.
Vattnet bedöms då som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Tolkning av resultat – ALcontrol Portal

Vid Länsmansvägen i Stärtered visar.

Tjänligt Om provet bedöms som tjänligt innebär det att vattnet är. Vattnet i hela Partille kommun är just nu otjänligt.
Bekymret med otjänligt vatten i Partille kommun fortsätter.

Var 5:e brunn har otjänligt vatten och mer än har någon form av anmärkning.

Frågor och svar om det otjänliga dricksvattnet – Partille kommun

Ett problem kan vara att prover tas för sällan och förändringar i.

I värsta fall kan Mälarens vatten bli helt otjänligt som dricksvatten. Hovdala slotts dricksvatten är otjänligt på grund av för hög fluoridhalt.
Vatten till kaffe, te med mera ska hämtas i dunkar.
Det är fortfarande otjänligt vatten i Lindesnäs.


Vatten och Avfall inväntar ytterligare provsvar på fredag den 20. Det är för närvarande otjänligt dricksvatten i Lindesnäs söder om Vansbro.
Hushållen uppmanas att koka vattnet. En tank med dricksvatten kommer att placeras ut vid.

Otjänligt vatten vid Hovdala restaurang.

Vattenprovtagning – Tolkning av resultat

Restaurangen på Hovdala slott får inte använda vattnet.
Vi fortsätter att klorera vattnet för att säkerställa kvaliteten. Det är för närvarande otjänligt dricksvatten i Lindesnäs. Samtliga invånare i Partille rekommenderas nu att koka.

Under sommaren kan det bli algblomning i vattnet.
Kranvattnet i kommunen är otjänligt på grund av så kallade.
Du bör alltid se till att vattnet inte är grumligt eller luktar och smakar illa.
Om ett provsvar visar att dricksvattnet är otjänligt, eller tjänligt med. Antimons gränsvärde för otjänligt vatten är µg/l (6).

Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö.
Resultatet visar huruvida vattnet är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.
Om ditt vatten är otjänligt ska du inte använda det som dricksvatten, då det kan.

I centrala Östersund har vi ett mjukt vatten.
Gränsvärde för otjänligt vatten. Partille kommun rekommenderar alla i hela. De förhöjda halterna kan i vissa fall leda till otjänligt vatten. Ett dricksvatten bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt ur.

Otjänligt innebär att vattnet inte bör användas till dryck eller matlagning p.g.a.
Förlikning efter otjänligt dricksvatten.