Miljomarket svanen

Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. Svanen är en nordisk officiell miljömärkning beslutad av Nordiska.
Det nordiska miljömärket för naturfiber, syntet- fiber och returfiber.

Det får bara sitta på miljöanpassade varor.
Svenska Svanen är Nordens mest kända och officiella miljömärkning.
Svanen är en miljömärkning som bidrar till en.

Allt fler produkter har nu fått kriterier utarbetade.

Svanen (miljömärkning) –

Svanen – det officiella nordiska miljömärket.
Svanen som miljömärkning år 1989.
Syftet var att ge nordiska. Vi hjälper dig att göra kloka val i vardagen.
Svanenmärkta varor och tjänster är du med och räddar världen lite grann varje.

Svanens nuvarande krite.
Miljömärket Svanen är ett varumärke med mycket hög kännedom och trovär. Produkter med en liten svan på finns i så gott som alla nordiska hem.

Kontakta oss för information om licensnummer.

Om Svanen — Nordiskt samarbete – Nordiska ministerrådet

Det är enbart Svanen och EU-blomman som miljömärker byggprodukter, och.
Svanen och EU Ecolabel – Succéhistorier i nordiska småsamfund.
Alla RAIS-kaminer är märkta med det nordiska miljömärket Svanen.
I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanens och EU. Lahegas nya sortiment för manuell fordonstvätt.

Svanen innebär stränga miljökrav på alla delar av innehållet och produktionen.
Svanen är det officiella nordiska miljömärket som sköts av ett icke. Svanens regler för biodrivmedel är på väg att bli klara.

Marianne Pettersson, handläggare vid Miljömärket Svanen. Märkningen sköts i Sverige av SIS Miljömärkning.
Svanen är en garanti för att.

Svanen har följt byggnadsarbetet och även varit på plats och.