Lomsk biskopsmossa

Därtill förväxlas den lätt med lömsk biskopsmössa (se nedan). Petter Adolf Karsten, och fick sitt nu gällande namn av Harmaja 1969.
Bild och beskrivning av Lömsk biskopsmössa – Gyromitra ambigua.

Den är även känd under namnet Biskopsmössa.
Giftig hattmurkla/Lömsk biskopsmössa vilken har en något blålilafärgad ton. Lömsk biskopsmössa, stenmurkla och mössmurkling kan ge dödlig förgiftning.
Besvären kommer efter 5-timmar och består av symtom från.

Lömsk flugsvamp (växer i ek- och bokskog.
Discina gigas, lömsk biskopsmössa, Gyromitra ambigua och.

Lömsk biskopsmössa –

G.ambigua (lömsk biskopsmössa) är giftiga.
Gifthalten hos en och samma art varierar dock stort. Gyromitra infula) eller lömsk biskopsmössa (Gyromitra ambigua), som är giftig. Den lömska flugsvampen växer i bördigare lövskog, gärna tillsammans med ek.

Den har en giftig dubbelgångare, lömsk biskopsmössa (Gyromitra ambigua). Biskopsmössa, brun hattmurkla.
Gyromitra infula (Schaeff.) Quél.
Läcker fruktkropp, möjligen med lite lömsk form.
Biskopsmössa Gyromitra infula.


Lömsk biskopsmössa Gyromitra ambigua.

Stenmurkla (Gyromitra esculenta) – Fungi in Finland and in Sweden

Mössmurkling Cudonia circinans.
Slemmurklig Leotia lubrica Kronskålsvamp. Ex: vad är dethär för svamp?
Svampar (Fungi) Foton, Fotografi – Bilder på djur och natur – lite närmare naturen. Finland och om vilka det ställs mest frågor om.

Biskopsmössa – troligen den lömska.
Följt av spindelskivlingar () och lömsk flugsvamp (knappt ).
Stolt fjällskivling st. Agaricus aestivalis sommarchampinjon.

Agaricus benesii, stor blodchampinjon.
Gyromitra infula (biskopsmössa), brun flerflikig mössa och ljus fot, växer på död.