Kyl & varmepumpforetagen

Per Jonasson, vd på Kyl- och värmepumpföretagen.

VD för branschorganisationen Kyl- och värmepumpföretagen. Nyhet upp till inndelar på en ut del med mijövänligt 410a.
Kyl- och Värmepumpföretagen.

Värmepumpföretagen, Energi- och Miljötekniska Föreningen, VVS Företagen. Fog- och Limleverantörers föreningar.
Sveriges Färgfabrikanters förening.

Vi i Villa nr 20by Vi i Villa (page 6) – issuu

Sveriges Tätskiktsfabrikanters förening.
Svenska Kyl- och Värmepumpföretagen. Kyl och Värmepumpföretagen www.kvforetagen.se.
Stockholm www.foretag.stockholm.se/koldmedier.

Kyl- och värmepumpföretagen. Kyl- och värmepump- företagens.
Byggandets Kontraktskommitté Web: witdesign.se.
AKTUELLT: Ny hemsida kommer inom kort!

IUC Utbildning – Gymnasial lärlingsutbildning Kylmontör

Ny hemsida i samarbete med. Föreningen Sveriges VVS-inspektörer.
Värmepumpföreningen (SVEP).
Branschen behöver anställa. Kyl- och värmepumpföretagen och INCERT anser att det krävs en.


Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
Kyl- och värmepumpföretagen.
Svensk Kylnorm, faktablad (Kyl- och Värmepumpföretagen).

Upprättad i samråd mellan DNV GL, Incert, Kiwa och SP Certifiering. Kyl- och värmepumpföretagen (pågående arbete).
Belysningsutbildning samt framtagande av handbok för Fastighetsägarna.

Tack till Henrik Brengesjö, utbildningsansvarig, Kyl- och Värmepumpföretagen.