Kostertistel

Växten är flerårig och har ett mycket kraftigt. Blad nästan runda, metalliskt hårda.
Svenska synonykostertistel, manskraft, martorna, vanlig martorn, äkta martorn.
Strandtorn, Strandstikle Strand-Mandstro Sea-holly Stranddistel.
Spana efter sällsynta arter som kostertistel, fjällkåpa och dvärglummer.

Ladda ner reservatsfolder med. I Bohuslän kallas den ibland för ”kostertistel”.
Martorn växer på sandiga stränder och.

Martorn – Svenska Botaniska Föreningen

Kostertisteln eller martornet.
Kostersundets östra delar.
Bada och snorkla, fiska strandkrabbor från bryggan.
Ta en båttur ut i ytterskärgården och. På toppen sågs makaonfjäril – Papilio machaon, ej foto.

Här växer även Ostronört och Kostertistel, båda vilka är fridlysta växter.
Den första fynduppgiften är från år. Den skall ju växa i det här området på Gotska Sandön.

Martorn, Eryngium maritimum) en fridlyst.

Martorn (Eryngium maritimum) – Uppsala universitet

Ca km promenad i mest lätt terräng.
Kostertisteln (martorn) är lätt att hitta vid Kilesands brygga.
Ekenäs fiskehamn växer den berömda tvåstammiga bohuslinden och vitoxel. Cykling och Allemansrätten.

I Bohuslän går den också stundom under benämningen ”kostertistel”.
Här finns blodnäva, gulmåra, kostertistel, nypon, blåklockor och mycket mera.
Den har långa, sköra rötter som går djupt ner i. Linné vid hans öländska resa 1741.
Det var vid Byrums Sandvik.
Eryngium maritimum från Nordkoster, Bohuslän.

Växten kallas även kostertistel.