Jarnforsens platslageri

Välkommen till ett av södra sveriges mest kompletta plåtslageri.
Ett av södra Sveriges största och mest mångsidiga plåtslageri.
Järnforsen, Hultsfreds Kommun.

Namn, Antal år i yrket, Befattning, Speciella kunskaper. När det gäller byggnadsplåt kontaktar Du Gösta eller Patrik.
De hjälper dig med lösningar och råd.

Vi utför taktäckningar, vattenavrinning.

Om oss Järnforsens Plåtslageri AB

Järnforsen omnämns första gången vid namn Öaerithe och 13som.
Knut Paulsson plåtslageri i Järnforsen. AB Järnforsens Plåtslageri. Venhagsvallen i Målilla AB.
Wikstål, Kenneth Michael.

Järnforsens Industri-Service.
AB Järnforsens Plåtslageri.
Teodors son Alvar Bergman tog senare över fabriken och drev den.

Byggnadsplåtslageri Järnforsens Plåtslageri AB

Användarnamn: Lösenord: OK. Dolks nu över uppdraget till Järnforsens plåtslageri.
De återkommande problemen med flagnande färg på långhusets. Current, Project Manager at Jernforsen.

Plåttaken tillverkas i Plannjas fabrik i Järnforsen där 1anställda jobbar.
Plåtslageri där vi säljer till grossister, bygghandeln och till. AB Bröderna Höglund Agency.

Landsbro och Järnforsen – vilket betyder att Småland blir navet i Plannjas.
Börje Steinwall sitt plåtslageri i Landsbro.