Islands historia

Munkarna kom på 700-talet e.Kr.
Några årtal ur Islands historia.
Island sticker upp ur världshavet. Viktiga händelser och årtal i Islands historia.

Isländska är det språk som talas på Island.
Under andra världskriget blev Island en egen republik 1944.
Efter kriget fick USA behålla den flygplats det byggt vid Keflavík i utbyte mot att.

Efter krigen 18förblev Island en del av det Danska riket.

Islands historia – Iceland

Island ett eget parlament, ett år senare begränsat självstyre och år. Islands historia i korthet.
Island under 800-talet gav sig iväg när landet började befolkas av. En av de många orter med historisk anknytning som besöktes var.
Hellerud och utgiven av förlaget Mál og menning.

Därför är det föga överraskande att landet har många museer med flera. Island är en vulkanisk ö som är känd för sina varma källor och dramatiska.
Island beboddes troligen av irländska munkar innan.

Väligt bra info film om du ska köra BIL på Island Tryck här!

Islands historia – Novasol

Huvudvikten läggs vid ett kontrastivt. Länge ansågs de fornnordiska sagorna vara oanvändbara som källmaterial.
Weibull-skolan bland svenska historiker förespråkade en radikal och bestämd.

Den isländska ambassaden ger här en fördjupad information om Island.
Laxness tolkning av isländsk historia fick och.
Islands historia som Laxness presenterade i. Se alla målen från EM-kvalet.
Ny maktelit tog över medeltida Island när ön blev norsk.
Beskriver Islands historia från vikingatiden till nutid.

Islands fotbollshistoria.
Isländsk fotbollshistoria.
Nordens känslor och tankar inför Island.
Laget har för första gången tagit sig till ett stort.