Innerwheel

Välkommen till Inner Wheel!
Verkar för vänskap, hjälpsamhet och ökad internationell förståelse.
Välkommen till distrikt 235.
Inner Wheeldagen firas hos klubbpresident Gudrun Wahlsten.

Lunchmöte hos Birgittasystrarna.

Distrikt/ klubbar – Inner Wheel

Afrika i mitt hjärta – Erik Uhrbom.
Medlemsregister på internet för ideella organisationer.
Inner Wheel är en parallellorganisation till Rotary.
Den är öppen för alla kvinnor.

Organisation, regelverk och målsättning liknar Rotarys.
Klubbstadgarna är nationella stadgar, s.k.
Klubbens namn skall vara
Kassakroken hos Joakim Bengtsson.

Distrikt – 2- Inner Wheel

Inner Wheel bildades i Manchester i England 1924.
England vanligt att Rotaryfruar praktiskt bistod sina män i deras. Sandefjord Inner Wheel klubb”.
Kära Innerwheelare Jag är president i Hörby i Inner Wheelklubb. Växjö Tegnér Inner Wheel klubb har varit värd för årsmöte Distrikt 240.

Vi träffas 1.a onsdagen i månaden på Margareta festvåning sept-dec. Christine Berggren, Rådspresident. Norra Inner Wheel Club och Göteborg Södra Inner Wheel Club.


Spillkråkan, Irene Nyqvist, Lions i Hörby, Gunilla Almqvist, Inner Wheel. Styrelseledamot i Inner Wheel, Hässleholm Tidigare uppdrag.
President i Zonta, Hässleholm.

Rotary, Lisbeth Fröding, Läkarbanken, och Karin Håkansson.