Hastens temperatur

Glöm inte bort att torka av termometern efter användning.
Normalt har en häst 3- 3grader.
Kontrollera gärna denna morgon och kväll under några.

Denna brytpunkt i omgivningstemperatur kallas den nedre kritiska temperaturen.
Den är olika för olika hästar beroende på utfodringsmängd och hästens storlek. Fryser hästen, kan man ha dem ute i hagen nu när det är så kallt.
Hästen har redan ett suveränt täcke i form av sin päls och mår allra bäst utomhus.

Unghästar fryser tidigare och behöver extra foder när temperaturen går ner.

Hästens reglering av kroppstemperatur och dess värmebalans

Nedre Kritisk Temperatur (NKT).
Uppvärmning under urtiden gjorde hästens förfader liten som en katt.
Hästens storlek avgör också hur mycket värme den förlo- rar.
Hästens underhållsbehov av vatten är ca l per 1kg kroppsvikt och det beror.

Med en högre temperatur i omgivningen eller en ökad kroppstemperatur på. Vinterkyla påverkar hästens näringsbehov, speciellt energibehovet.
Med visitera menas att man undersöker hela hästen och kontrollerar att den.
Den inre värmeproduktionen styrs av hur mycket mat hästen äter.


Först när larven utvecklats till det tredje stadiet (L3-larven) kan den smitta hästen.

Hippocampus – SLU

Utvecklingen från ägg till L3- larv tar 2–veckor, beroende på temperatur. Hästen löper därmed större risk att också utveckla en överkänslighet eller.
Hästen utvecklar infektion i nedre luftvägarna, pleuropneumoni.
Här hittar du information om hästens puls, andning, temperatur m.m.
Hästens tränare ansvarar för att häst och utrustning gås igenom.

Läs mer om hästens termoneutrala zon här.
När det är kallt och den växande hästen måste öka sin. Låt hästen äta, dricka och röra på sig ordentligt innan färden påbörjas.
Kontrollera hästens temperatur regelbundet, normaltemperaturen är.

För det är precis detta som innebär komfort i hästens värld.
Hästens foderintag och huruvida den fått behålla pälsen eller klippts är två.