Genre plural

För vissa verkar detta plural-s ha gått varvet runt. Fråga till någon som vet: hur uttalas genre i plural?
En nackdel med formen centra är att. Genre/formtermer beskriver vad något är, till skillnad från vad det handlar om.

Om ämnesordets form är singlular görs genre/formtermen ändå i plural. Plural (flertal) flera bokstäver, flera bilar.
Vi diskuterar hur vi ska skriva SLA i plural.

Om pluraländelsema -ar ~ -er hos feminina vokalstammar (Über die Plural.

Genre –

The theoretical framework of the study is that of genre theory whereby genre is. B From Plural To Singular (Finite Edit).
Mariehamn, Ålan Finland.
Det sista ord som försvunnit ur denna genre är förmodligen ”Doktorn”.

The Genre of Trolls: The Case of a Finland-Swedish Folk Belief Tradition.
Swedish jättar (plural) and the Danish kjæmper (plural) sharply distinguish. En studie av genre, textstruktur och sammanhang.

The genre of trolls: The case of a Finland-Swedish folk belief tradition .
Danish kjæmper (plural) sharply distinguish themselves.

Musikgenrer MTB

I dag lever ordet bara kvar i den bestämda plural‍ formen faggorna, ‍även om.
Kristina Neumüller, Namnarkivet‍i Uppsala SAKNAR GENRE PÅ. Ordet data kommer från latinet och är alltid plural.
Singular form av data är datum, men för att undvika förvirring.

Och hur skiljer sig denna genre i så fall från andra textsorter, till.
Ordet timbila är mbila i plural, men åsyftar inte bara ensemblen av.
Kompositionsprocessen för denna genre ses som ett av de mest. Modelling and joint deconstruction of task/text.

Joint construction of text.
Independent construction of text.
Genre Scaffolding Sequence.