Fritt klor

H-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad.
Högre än ger basiskt vatten och lägre än ger surt vatten. Poolvattnet skall kontrolleras med Testset för klor och pH en gång i veckan.

När fritt klor reagerar med föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor.

pooltips – Flügger färg kävlinge

Som desinfektionsmedel är klor det vanligaste alternativet.

Fritt klor är det verksamma kloret som sköter desinfektionen.
Det ger bäst verkan för klor i poolen och är behagligast att bada i.
Skillnaden mellan totalt klor och fritt klor utgör bundet klor.
Används annat klor kan granulat (Chockklor) kanske komma att behövas.

Vattenkemi för nivekopoolen

Fritt klor: Mängden av klor som finns i vattnet efter att bakterier och andra.

Antiklor används för att reducera fritt klor i vattnet.
Orsaken är inte för mycket klor utan för lite fritt klor.
Det totala kloret i vattnet består av både fritt och bundet klor.
Bundet klor (låg halt fritt klor).
Chock klorera då vattnet med.

Fritt klor varken luktar eller irriterar i normal halt.
Fritt klor, Organiskt bundet klor och Totalt klor. Det pålitliga mätinstrumentet finns nu även.

DULCOTEST sensor för fritt klor CLB 2-μA och CLB 3-μA.

Poolvårdsguide – Chemoform

DULCOMETER Compact för klor.
Vi rekommenderar att du använder klor för att hålla vattnet rent.
BAT-slutsatser för klor-alkaliindustrin m.m.
Cl som ska regleras när det. Läs mer om Klor (fritt och totalt).

Mätglas till Autocheck I, II och III, Ø mm.
Desinfektion i reningsverk med bland annat klor används för att säkerställa att.
Beräkning av initial halt fritt klor och Ct-värden baserade på klorkurvan. Klor finns i pulver och i puckar, som dags- eller veckotillsats.
Fritt klor är den del av kloret som inte är.

Enligt DIN EN ISO 7393-är totalt klor, summan av fritt och bundet klor.
Displayen visar det aktuella resultatet i mg/l fritt klor.
När kloret doseras i simbassängen är det fritt klor.