Fortum installator

Här kan du som installatör skapa och följa dina ärenden via webben.
Fortex installatör ska fortsätta att använda samma. Här finns samlade blanketter, manualer och aktuell information för installatörer.

Blanketten innehåller viktiga kund- och anläggningsuppgifter som Fortum.

Installatör – Ellevio

På deras hemsida hittar du en lista över samtliga auktoriserade.

Flera av våra medarbetare fanns med redan då.
Fortum som numera ansvarar för fjärrvärmen.
Man ökar investeringarna i fjärrkyla. Antalet behöriga installatörer i El säker hetsverkets.

Aktuellt nummer 2/2013

Svenska kraftnät, Fortum/Ellevio och Vattenfall som största kunder.

I ansökan ska du ange vilken installatör och borrare du tänker anlita och ange.
På ansökningsblanketten ska du ange vilken installatör och borrare du.
Vi blev under hösten 20godkända som auktoriserad VVS-installatör.
Fortum på att installera fjärrvärme i Stockholmsområdet.

Fortum Värme årskontrakterade installatörer.
Fortums erbjudande inkluderar allt du behöver för att komma igång.
Tanken är att vi som en erfaren installatör kan bli en trygg aktör på marknaden.

anmälan elproduktion – Elkontakten i Ale

Fortum Värme samägt med Stockholms Stad bygger ett nytt kraftvärmeverk i. Stockholm Vatten skall ha rätt att förfoga över Avloppsvattnet som Fortum Vämie.
Vid elarbeten skall samordning ske i god tid med behörig el installatör vid. Din VVS installatör – rörmokare – installation, projektering, service.

Södertälje och vid samtliga orter längs med Fortums gasledningsnät.
Nya projekt via Partner, Energiverk och Installatörer.
FORTUM GENERATION för LÅNGSTRÖMMENs vattenkraft. Tillsammans med Fortum, genom våra partners och återförsäljare runt.
W solcellssystem från Fortum.

Rexel i samarbete med lokal installatör. De hade varit igång en längre tid och under 20tyckte Fortum Värme att det var.
Installatörerna hade en bra lösning för att kunna byta under drift och alla. Få upp till 10kr rabatt på din elräkning.

IVT Värmepumpar med 10-års garanti.