Fornbro

Välkommen till vår hemsida!
Vi vill passa på att önska alla en riktigt God Jul!
Alunda som ligger mellan Uppsala. Se vad grannarna fick för sin villa på Fornbro 12 Östhammar, Uppsala län. Stiftelsen Kulturmiljövård.

Kabelförläggning invid två gravfält.
Fornlämning Ekeby 3:och Ekeby 9:1.
Ekeby socken har medeltida ursprung.
Jag söker upplysningar om ett MOR förövat i Södra Fornbro, Ekeby socken.

Anna Maja Wahlström, år.

Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2014:62

Reservatet är beläget 3m väst om sjön Vällen och km öster om Fornbro.
Läget framgår av bifogad översiktskarta, se bilaga B.
Vi tillverkar, lagerför och säljer bryggbåtar och flytbryggor.
Lantbruk, Inriktning Spannmål.
Går Inriktning Friti Hästgår Kött, Spannmål.

Bostadsbyggnad med rum och kök samt sidobostad i äldre standard. Ekeby sn, Huvsjön sjö, Fornbro, Norr by, Byxan åker.
Fornbro Söder- by, Båtsmansbotten kolbotten.
Från Hjälmsätter utgår en kortare vandringsstig.

Till reser- vatet kommer du lättast från Fornbro i Ekeby. Luftledningarna från Fornbro till Stensunda ersätts med jordkablar.

AnbytarforuEkeby

Välkommen till Öppen trädgård hos Lillemor i Fornbro!
Patrik Rosendal Fornbros Specific Showgirl, shetland sheepdog 64/742.
Individuellt, large Fredrik Albertz Glimmagårdens Fly, border collie 00/700. Ekeby, Fornbro – Tånga – Lundsbol – Gillingboda in till. Tommy, född 19i Uppsala.

Såsom undantagsfall upptagas. I år verkar dessutom vara ett riktigt prästkrageår.
FORNBRO 27-VINDBRON ULLTUNA 3-TIERPSKYRKA.
Owner: Kennel Fornbro BIS valp SKK Vallentuna.

Markus m e: INT CH Sheldon Space Joker/HD-clear u: Bermarks Sally Anne. Ring gärna innan ni kommer.
Sväng höger mot Fornbro, kör km.