Fokalisering

Här behöver vi alltså införa ett nytt begrepp nämligen fokalisering.
Man skiljer mellan intern och extern fokalisering.
Ett för romanerna gemensamt tema är ”kamp” och det visar sig att. Jag menar dock att det finns något.

Intern fokalisering” – där lärde jag mig något nytt idag oxå.
Genette kallar fokalisering.
Vid fokalisering betraktas händelser, miljöer.

Diskmaskin SMV87TX01E Bosch – Elon

Nästa avsnitt kommer att behandla fokalisering.
Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys, en introduktion. Fokaliseringen bestämmer relationen mellan berättaren och. Oreträde åt någon synvinkel och går.

Iktionalitet, intern fokalisering, utvidgas till den personliga berättelsen. Katt, kanin, spyfluga, pojke eller flicka?
Synvinkelshantering – fokalisering.
Mottagare av berättelsen – narraten.

Kulturloggen: Litteraturvetarskola del – Fokalisering

Genus och berättelseskapande. Fokaliseringen tillåter läsaren. Händelsernas ordning i berättelsen/historien (den fiktiva verkligheten/diegesen).
Ständig strävan mot högre energi för att se. Hjalmar Söderbergs novell Pälsen.

Prince menar att Genette skiljer på fokalisering som svarar på frågan ”vem.
Vid extern fokalisering berättar berättaren mindre än vad karaktärerna vet. Vilka berättartyper finns det i texten?

Vilka arketypiska karaktärer finns det i texten?
Allt detta är dock ettresultat av fokalisering.