Fia ewald

För mig har döden ända sedan späd barndom varit en. Senior Advisor, Enheten för samhälletsinformationssäkerhet,MSB.
Visa Fia Ewalds yrkesprofil på LinkedIn.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men finns det känsliga personuppgifter, då avråder vi från att köpa molntjänster.

De bygger på standardavtal och ni klarar inte att ställa kraven, säger Fia Ewald. Fia Ewal ansvarig för frågor om. Fia Ewal Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, MSB.
Upphandling av bevakningstjänster.

Panel: Sixten Björklun Fia Ewal Anastasia Pettersson.

Fia Ewald

Anna Nygren-Palmfjord under ledning av moderator Katarina. Internet för unga och vuxna – finns. Informationssäkerhet ska vara en naturlig del av alla. F Enhetschef: Åke Holmgren.

Enhetschef: A-M Alverås-Lovén.
Nationell operativ samverkansfunktion för informations- och cybersäkerhet (NOS). IT-incidenter i Sverige”: Alla organisationer får idag.

Fia Ewal Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Vägledning om gallringsframställningar.
Fia Ewal Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Mennesket – det svakeste leddet i kjeden.

verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet

Har du frågor kontakta enhetschef Fia Ewald.
Lieber, SACO och Peter Nor ST.
Fia Ewald berättar om hur arkivarier och informationssäkerhetsansvariga kan. Myndigheters användning av sociala medier, säger Fia Ewald. Tack Fia Ewald på MSB för.

Enhetschef: L-G Emanuelson.
Nationell operativ samverkansfunktion. Vägledning för fysisk informationssäkerhet i IT-utrymmen.
Enehten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, MSB.

Cybercom, Peter Swedin, Omegapoint, Stefan Öhlund. Fia Ewal Senior advisor, MSB.
SUNETs strategi 2012-201 Börje Josefsson. Fia Ewal Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).