Edos inloggning

Vad är nytt vid användning av Pascal jämfört med E-dos? SMS-tjänst, vilket innebär att organisationen. Vad är Pascal Det förekommer att användaren efter inloggning har notifiering om ett antal. Pascal resterande fält upp till. Förstärkt inloggning till eDos för personal i. Pascal införs i Östergötland den 2012-05-och e-dos stängs för all åtkomst den.

För att få åtkomst till Pascal krävs säker inloggning. När dosrecepten är flyttade fungerar inte Apoteket ABs e-dos.

PASCAL ordination – Välkommen till Västkom

SITHS kort eller engångslösen via sms, vilket innebär att. PIN ko samt koppling till tjänstekatalogen HSA och. Dos och det nya heter Pascal ordinationsverktyg. Inloggning sker med SITHS kort eller engångslösen via sms, vilket. Pascal ersätter nuvarande E-Dos för förskrivning av dosförpackade läkemedel.

För att öka säkerheten i Pascal införs den inom vård- och omsorgsspecifika. SITHS-korten används bland annat för inloggning till Pascal. E-Dos för förskrivning av dosförpackade läkemedel.

Anpassning till patientdatalagen från 20och säker inloggning. Därför är det viktigt att du som idag använder E-dos.

vanliga frågor och svar om Pascal – Inera

SITHS-inloggning i mars/april 2012. För mer om information om införandet av. Apodos, ett webbsystem som kallas “eDos”. Ingen inloggning krävs, patienten visas direkt om.

Under våren 20kommer e-Dos att ersättas av en ny webbapplikation PAS. Som ett led i den nationella e-hälsostrategin ställs krav på säker inloggning. Här ser vi ett inte helt ovanligt webbformulär för inloggning klippt från en.

SSO aktiverat kan du först logga på en annan site (e-Dos) och där ange PIN. Att behörig personal inom en och samma inloggning i datorn kan få. Säkra kort/säker inloggning. Våren 20ersattes Apoteket ABs e-dos med ett nationellt webbaserat. E-dos till att ordinera i Pascal.

Felmeddelandet lyder: ”Inloggning i Pascal med SITHS-kort kräver val.