Drick vatten

Börja med ett glas vatten när du har huvudvärk, orsaken kan vara vätskebrist.
Vatten ska vara så rent och fritt från kemikalier som möjligt.
Drick minst liter vätska.

När vi känner oss törstiga har kroppen redan börjat.

Dricksvatten –

Drick minst åtta glas vatten om dagen.” ”Vatten renar kroppen och ger klar hud”.

Drick extra mycket på varma dagar och drick ännu mer om du. Dricksvatten är sötvatten avsett att drickas av människor.
Vatten, viktigaste drycken någonsin!

Ett vanligt glas vatten kan uträtta storverk.

Dricksvatten – Klorering av dricksvatten – Svenskt Vatten

Slipp sjukdomar, bli snyggare och håll vikten!

Här är anledningar att dricka. Vatten är den hälsosammaste drycken.
Det får vi lära oss redan som barn.
Här är de oväntade fördelarna med.

Dricksvatten från kranen är det livsmedel vi har svårast att klara oss utan.
Läs mer om dricksvatten och klorering. Från råvatten får vi dricksvatten.

Ditt dricksvatten kommer från grundvatten eller hämtas från vattendrag och sjöar.
Innan det leds hem till din kran renas och kontrolleras det.

Dricksvatten – Livsmedelsverket

Drick kranvatten riktar sig till lärare och elever på högstadiet.
Drick kranvatten är ett samverkansprojekt. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.
De allra flesta får sitt dricksvatten från kommunens ytvattenverk med. Det vatten vi njuter av idag är alltså samma vatten som.

Varje dygn renas ca 0kbm vatten som levereras till de. Berggården och Råberga levereras vattnet hem till dig.
Högt belägna områden kan bli utan vatten redan inom någon timme.

Samtliga 0invånare i Partille uppmanas att koka sitt dricksvatten.
Problemet har spritt sig, konstaterar den tekniske chefen. Ersätter: 2006-03-Vägledning Dricksvatten.

Vi följer Jan Hallberg på Lovö vattenverk under en dag på hans jobb.