Danir ab

Vi gör det genom entreprenörskap. Styrelseordförande i Sigma AB.
Sigmakoncernens uppdelning i Sigma, Epsilon och Teleca 2001.
Danir AB är ett svenskt holdingbolag för Dan Olofssons investeringar.

Private Game Reserve MTEK Nanjing Scandinavian Industrial Campus HDR. Sigma AB Dockplatsen 2Malmö Sweden.
Aktierna betalades delvis kontant och.

Danir – OM DANIR

Danir AB (”Danir”) offentliggjorde den februari 20ett ovillkorat offentligt.
Sigma AB (publ) (”Sigma”) om förvärv av samtliga. Den augusti tillträder Mats Åström som CFO för Danir AB.
Epsilon och knappt en tredjedel av börsnoterade.

Sigma ägs av Danir AB, familjen Dan Olofssons holdingbolag.
Handsken AB och Hestravikens Värdshus AB.
InfoTech Scandinavia är ett dotterbolag till Danir AB.

Danir –

Styrelseledamot i B I Utbildningshuset AB, Bratt Sverige AB, Benefit.
Bertegruppen AB, Byggfast AB, Danir AB och Hestra Handsken AB. Sigma ägs av Danir AB och har cirka 6medarbetare i åtta länder.
Informationslogistik och IT.

Mkr, ett belopp som hans bolag Danir AB har tagit upp. Online AB, en av Sveriges ledande söktjänster, tecknar ett.
Danir AB och har ca 20anställda samt ett nätverk av. Sigma Software Danir AB (Sigmakoncernens ägare).
In June 20Redeye advised leading life science company Karo Bio AB in the.

Danir AB to acquire all outstanding shares in Sigma. Hestrahandsken AB, Hestravikens Värdshus AB och Studentlitteratur AB.