Curocell madrass

CuroCell används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av.
Bäddmadrass med mycket god komfort.
Typ: Växeltrycksmadrass Höjd: cm.
CuroCell AUTOanvänds förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling.
Madrassen har utbytbara celler som sitter i ett separat inneröverdrag med en.

Typ: Växeltrycksmadrass Höjd: cm.
Beställning vardagar dagtid 0–2tel.
Kombinerar effektiv tryckfördelning med god komfort.

CuroCell – statiska luftmadrasser – Care of Sweden

Guidelines vid val av produkt.
Förebyggande och behandlande madrasser.
Cellpaket SAM CPR: CuroCell S.A.M.- madrass.
Detta är en instruktionsvideo för handhavande av CuroCell Nova.

Vi är specialiserade på madrasser. Upphandlade madrasser, avtal 12004– lathund.
Trycksårmottagningen Geriatriska kliniken, SUS Malmö.
Storsatsning på förebyggande madrasser.

Sårsjuksköterskor i Sverige firar 10-årsjubileum.

CuroCell Cirrus

Madrass Svenko har utgått ur sortiment och kommer fortsättningsvis.
Swereco samt påhängscykeln Attitude från Sunrise medical. Madrassval styrs av: – Patientens komfort.
Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention.
Sammanställning av madrasser (2010).

Välj en madrass med växeltryck luft.
CuroCell AUTO Auto Sure Float. CuroCell 0-1kg (beställs via hjälpmedelsförrådet.
Placeras ovanpå befintlig madrass.

Antidecubitusmadrass – mellanrisk, sårgrad 2.
Madrass avsedd för sår Stadium 2.
Telefonrådgivning – ett personcentrerat vårdmöte.