Camilla wide

Professor i nordiska språk.
Professor i nordisk filologi vid Åbo universitet.
Camilla Wide och andra som du känner.
Med Facebook kan du dela ditt liv.

Camilla Wide – Turun yliopisto

Visa Camilla Wides yrkesprofil på LinkedIn.

Camilla Wide att upptäcka interna. Wide utnämndes till professor för cirka år sedan. Marie Nelson, Sofie Henricson, Catrin Norrby, Camilla Wide.
ATT DELA SPRÅK MEN INTE SAMTALSMÖNSTER.

Finlandssvensk syntax – Språkbruk

Professor Camilla Wide vill veta mer om hur olika det kan.

Som koordinator och ledare för projektet fungerade Camilla Wide.
Svenskan i Finland var att beskriva syntaktiska företeelser i det svenska. I dagens språk finns spår av urgamla grammatiska mönster.
Wide, professor vid universitet i Åbo, om oväntade bestämdheter i det svenska. Forskarna frågar alltid om lov.

Jan-Ola Östman, Helsingfors.
Hållpunkter: Andra rundskrivelse: september 2015.
Frist för abstrakt: dec 2015. Konstruktioner i finlandssvensk syntax.

Camilla Wide är årets lärare vid TY – Åbo Underrättelser

Skriftspråk, samtal och dialekter.
Svenska litteratursällskapet i finland. Till projektkoordinator (och post doc-forskare) valdes fil.dr Camilla Wide.

Camilla Wide professor Marketta Sundman (Åbo universitet) och docent Jan. SveBe24/Lindström et al.
Perfekt med explicit dåtidsbestämning.
Lindström och Camilla Wide.

I denna uppsats behandlar vi. Svenska litteratursällskapet i Finland. Finns det nationella svenska kommunikationsmönster?
Camilla Wide om Språkkontakt och interaktion.

Jan Lindström and Camilla Wide.
This paper investigates the historical origins, both syntactic. Marie Nelson, Sofie Henricson, Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström. Humboldt-Universität zu Berlin) och professor Camilla Wide (Åbo universitet).

Eyþórsson, Rekjavík, Camilla Wide, Åbo, och Jan-Ola Östman.