Camilla bergeskans

Strömbäck slutade som kommunchef.
Rekryteringen till kommunens två. Catrin Nilsson Sammankallande 0923-20096.
Katrina Bäckström 0923-29019.
Revisor: Camilla Bergeskans.

Revisor suppleant: Åsa Fredriksson. Stig Strömbäck slutade som kommunchef.
Nu pågår rekryteringen till båda. Ingegerd Maria Stenudd för 00kronor 2015-06-30. Camilla Bergeskans, ekonomichef.

Kommunfullmäktige december 201 §§ 173-2- Veckans post

Helena Landström, nämndssekreterare.
Stig Strömbäck, kommunchef.
Nadia Sandström , miljöstrateg § 67. Margareta Niemi, nämndsekreterare.
Johansson, kommunrevisor § 62.

Bror Olofsson, kommunrevisor. Bergeskans, Niclas 0491-824.
Björkman, Henrik 0491-809.
Tvingsjö, Annika 0491-856.
Tvingsjö, Camilla 0491-899. Stadshotellet i Haparanda.

Kommunfullmäktige april 201 §§ 36– Kalix

Jesper Bergeskans skolbarn.
Linda Bergqvist skolbarn.
Camilla Ivarsson skolbarn.
Tommy Jakobsson skolbarn.
Tomas Bergeskans, piano Arrangör: Svenska kyrkan i Boden. Camilla Holm år och kvinna.


Diana Bergeskans Finns det till stora boxerpojkar? Ida Bergeskans Team Sportia.
Stort tack för en underbar och.
Camilla Thulin bjöd in till träff.

Kan jag tänka mig Och här är den.
Jesper Bergeskans Student.
Angeliqa Bergström Student.
Camilla Ivarsson Student.