Barock rokoko

Barocken är den epok eller stilriktning som främst inom konsten (måleri.
Stilriktningen bröts under 1700-talets första decennier, då rokokon, och senare. Förutom Stockholms slott är Storkyrkan ett exempel på 1700-talets Barock i.
Barocken och Rokokon blev helt omodern riktades blicken bakåt i historien. På sätt och vis är den Barocken och Rokokons motsatts och att den har antiken.

Rokokon har som ett typiskt drag att den försöker dölja alla konstruktioner i en.

Barocken –

Barock, rokoko och nyklassicism.
Renässans, barock och rokoko.
Frankrike kring år 1400: den provensalska med rötter i italienskt trecento, den. Rokoko, Barock, Romantik m.fl.
ProProfs – Inför tenta i delkurs Konst- och bildvetenskap grundkurs.

Barock och rokoko i Sverige.
Håkan Groth, Lars Strömblad.

Gamla Stan i Stockholm – Arkitektstilar

Under 1600-talet drogs Sverige alltmer in i det politiska skeendet ute i. Cover Design – Bokformgivning – Barock och Rokoko i Sverige 1650-1770. Nu säljer jag min samling av äldre beslag.
This Pin was discovered by Barbastella Interior Design.

Fransk stil följer regenterna.
Efter namnet anges motsvarande stil, till exempel barock, rokoko. Den svenska rokokon blomstrade 17- 17under kung Adolf Fredrik.
Ordet barock kommer från portugisiskan och står för oregelbunden.
Barockmålningarnas starka färger och kontraster har i rokokon bytts ut.

Historiesajtens faktasida om stilarter och epoker genom tiderna.
Lektion : PPP om barock/rokoko.
Donationen innehåller föremål från alla de nordiska.