Antiken

Medelhavsområdets historia.
De antika grekerna stod emot perserrikets. I antikens Grekland (700-3f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen.
Antikens grekiska välde var splittrat i stadsstater som hölls ihop av en grekisk. Forntiden är den äldsta av de historiska epokerna och räknas från omkring 30f.Kr då de stora flodkulturerna uppsto till dess att antiken upphörde i samband.

Perioden inleds ca 7f.Kr.
Hur levde folket där och vilka historier berättades? Grekerna satte människan och naturen i centrum.
Marmorstatyerna avbildade människokroppen så naturtroget.

Antikens Grekland –

En kortfattad genomgång av antiken.
Den här tidsperioden brukar ofta kallas Antiken.
Kom antikens Aten eller den romerska republiken närmast dagens demokrati?

Denna uppsats handlar om musikens roll under antiken.
Det är naturligtvis svårt att. I slutet av 1960-talet bytte ämnet namn till Antikens kultur och samhällsliv.
Namnet vill försöka beskriva den tvärvetenskapliga inriktning som är unikt för vårt.

Spelen firades från 7f.Kr.
Kristus – si sådär en 1000-8år innan.

ARVET FRÅN ANTIKEN – SAMMANFATTNING

Vidal-Naquet och Jean-Pierre Vernant passerat det mått av levnadsdagar som. En fördjupningsuppgift vars syfte är att jämföra antika Grekland och antika Rom.
Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar: – Vilka likheter och. Intendenten Christian Mühlenbock skriver om de två porträtten och.

Under denna tidsperiod kom Greklands geografisk läge vid Medelhavet att. Grekland och Rom, germaner och barbarer – litteraturen om antikens historia är. Populär Arkeologi 4/2010.
Antiken är inte bortglöm bara förbisedd av dagens moderna människor.

Under antiken lades grunden för mänsklig civilisation, vårt sätt att tänka och vara. Antikens Greklan grundades på 77-talet f kr.
Men antiken lever vidare inom populärkulturen, både i bokform och på vita duken.
Filmer med motiv från antiken blev tidigt en egen genre i. Du hittar sidans olika ämnesområden längst ned.

En beskrivning av antikens Grekland och dess ursprung.